ما در “گروه مدیریت سرمایه نهال جاویدان” به سهامداران این شرکت کمک می کنیم تا با سرمایه گذاری غیر مستقیم در صنایع مختلف و کسب سود از آن ها، همراه با مدیریت حرفه ای دارایی ها بتوانند در بلند مدت، صاحب ثروت و درآمد قابل توجهی شوند و به استقلال مالی برسند.

 شما هم اگر علاقه مند به سرمایه گذاری، سهامداری و شراکت در کسب و کار هستید، می توانید با انتخاب یکی از بسته های سهام پیشنهادی زیر، به خانواده بزرگ سهامداران نهال جاویدان بپیوندید تا از مزایای سهامداری و سودهای حاصل از فعالیت های اقتصادی این مجموعه بهره مند شوید.

یاقوت

Notice: Undefined variable: title_class in /home/njinvest/public_html/wp-content/plugins/miion-core/elementor-supports/widgets/pricing-table.php on line 500

بسته سهام یاقوت

29 هزار تومان

  • تعداد سهام قابل تخصیص بر اساس ارزش روز سهم و با احتساب نیم درصد کارمزد می باشد
زمرد

Notice: Undefined variable: title_class in /home/njinvest/public_html/wp-content/plugins/miion-core/elementor-supports/widgets/pricing-table.php on line 500

بسته سهام زمرد

59 هزار تومان

  • تعداد سهام قابل تخصیص بر اساس ارزش روز سهم و با احتساب نیم درصد کارمزد می باشد
الماس

Notice: Undefined variable: title_class in /home/njinvest/public_html/wp-content/plugins/miion-core/elementor-supports/widgets/pricing-table.php on line 500

بسته سهام الماس

119 هزار تومان

  • تعداد سهام قابل تخصیص بر اساس ارزش روز سهم و با احتساب نیم درصد کارمزد می باشد

اگر چنانچه برای خریداری کردن بسته های سهامی شرکت سرمایه گذاری نهال جاویدان مردد هستید، هیچ اشکالی نداره؛ ما می تونیم به شما مشاوره بدیم و با شما همفکری کنیم تا تصمیم بهتری بگیرید؛ اصلا شاید خرید سهام این شرکت برای شما گزینه مناسبی نباشد؛ در این صورت گزینه های بهتری رو حتما به شما معرفی خواهیم کرد…

ما در “گروه مدیریت سرمایه نهال جاویدان” به سهامداران این شرکت کمک می کنیم تا با سرمایه گذاری غیر مستقیم در صنایع مختلف و کسب سود از آن ها، همراه با مدیریت حرفه ای دارایی ها بتوانند در بلند مدت، صاحب ثروت و درآمد قابل توجهی شوند و به استقلال مالی برسند.

 شما هم اگر علاقه مند به سرمایه گذاری، سهامداری و شراکت در کسب و کار هستید، می توانید با انتخاب یکی از بسته های سهام پیشنهادی زیر، به خانواده بزرگ سهامداران نهال جاویدان بپیوندید تا از مزایای سهامداری و سودهای حاصل از فعالیت های اقتصادی این مجموعه بهره مند شوید.

یاقوت

Notice: Undefined variable: title_class in /home/njinvest/public_html/wp-content/plugins/miion-core/elementor-supports/widgets/pricing-table.php on line 500

بسته سهام یاقوت

29 هزار تومان

  • تعداد سهام قابل تخصیص بر اساس ارزش روز سهم و با احتساب نیم درصد کارمزد می باشد
زمرد

Notice: Undefined variable: title_class in /home/njinvest/public_html/wp-content/plugins/miion-core/elementor-supports/widgets/pricing-table.php on line 500

بسته سهام زمرد

59 هزار تومان

  • تعداد سهام قابل تخصیص بر اساس ارزش روز سهم و با احتساب نیم درصد کارمزد می باشد
الماس

Notice: Undefined variable: title_class in /home/njinvest/public_html/wp-content/plugins/miion-core/elementor-supports/widgets/pricing-table.php on line 500

بسته سهام الماس

119 هزار تومان

  • تعداد سهام قابل تخصیص بر اساس ارزش روز سهم و با احتساب نیم درصد کارمزد می باشد

اگر چنانچه برای خریداری کردن بسته های سهامی شرکت سرمایه گذاری نهال جاویدان مردد هستید، هیچ اشکالی نداره؛ ما می تونیم به شما مشاوره بدیم و با شما همفکری کنیم تا تصمیم بهتری بگیرید؛ اصلا شاید خرید سهام این شرکت برای شما گزینه مناسبی نباشد؛ در این صورت گزینه های بهتری رو حتما به شما معرفی خواهیم کرد…