سرمایه گذاری ویژه کودک و نوجوان

پدر مادر ها معمولا بعد از آنکه صاحب فرزندی می شوند مهم ترین هدفشان تامین آینده فرزند دلبندشان خواهد بود. بسیاری از والدین می خواهند بدانند روشهای سرمایه گذاری آینده کودکان شان چیست و چطور می توانند برای آینده فرزندانشان سرمایه گذاری کنند؟

پس انداز کردن سرمایه برای آینده فرزندانشان و صرف هزینه های دانشگاه یا تامین هزینه های ازدواج آن ها نمونه ای از اهداف والدین برای آینده فرزندانشان می باشد.

در واقع هر کسی به نوعی می خواهد با استفاده از یکی از روش های سرمایه گذاری برای آینده کودکان، خیالی آسوده از بابت فرزندان خود داشته باشد.

قبل از اینکه به فکر سرمایه گذاری برای آینده فرزندتان باشید می بایست فکری درست و صحیح برای بازنشستگی خود بردارید؛ شما نیاز دارید به صورت کامل از نظر مالی تامین باشید و خود را وابسته به فرزندان خود در زمان بازنشستگی نکنید.

سرمایه گذاری و سهامداری در شرکت سهامی نهال جاویدان می تواند بعنوان یکی از گزینه های پیش روی شما باشد تا اینکه هم خودتان در میانسالی با استقلال مالی بازنشسته شوید و هم فرزندانتان در آستانه جوانی دارای استقلال مالی شوند. 

داشتن حس مالکیت سهمی از سهام یک شرکت برای فرزند دلبندتون، هر چقدرم که کم باشه، واقعا یک حس فوق العاده است.

اگر شما صاحب فرزند خردسال هستید، میتونید در شرکت سرمایه گذاری نهال جاویدان برای فرزندانتون روزانه با 1000 تومان سرمایه گذاری کنید.

معادل بهای یک عدد بستنی کیم که معمولا روزانه برای بچه هاتون میخرید!!

ضروری است بدانید کودکان نسبت به بزرگسالان، زمان بیشتری برای رشد دارایی هاشون دارن و چون عجله ای هم برای ثروتمند شدن ندارن، میشه براشون با همین روزانه 1000 تومان یک ستون دارایی بزرگ در آینده ایجاد کرد.

ما معتقد هستیم هر 1000 تومان مثل یک دانه ی درخت میمونه که در بلند مدت میتونه به یک درخت تنومند و پرثمر تبدیل بشه.

آینده مالی فرزندانتون در گرو تصمیم امروز شما است!!! 

 

آیا دوست دارید فرزندان خردسال شما در 20 سال آینده یک فرد جوان موفق از نظر مالی و ثروتمند شده باشن یا اینکه تازه به فکر بیفتن که کجا برای کارمندی استخدام بشن؟!!

 

بی شک تصمیم امروز شما میتونه آینده مالی فرزندان شما رو تغییر بده…           

 

                              “تصمیم نهایی با شماست” 

سرمایه گذاری ویژه کودک و نوجوان

پدر مادر ها معمولا بعد از آنکه صاحب فرزندی می شوند مهم ترین هدفشان تامین آینده فرزند دلبندشان خواهد بود. بسیاری از والدین می خواهند بدانند روشهای سرمایه گذاری آینده کودکان شان چیست و چطور می توانند برای آینده فرزندانشان سرمایه گذاری کنند؟

پس انداز کردن سرمایه برای آینده فرزندانشان و صرف هزینه های دانشگاه یا تامین هزینه های ازدواج آن ها نمونه ای از اهداف والدین برای آینده فرزندانشان می باشد.

در واقع هر کسی به نوعی می خواهد با استفاده از یکی از روش های سرمایه گذاری برای آینده کودکان، خیالی آسوده از بابت فرزندان خود داشته باشد.

قبل از اینکه به فکر سرمایه گذاری برای آینده فرزندتان باشید می بایست فکری درست و صحیح برای بازنشستگی خود بردارید؛ شما نیاز دارید به صورت کامل از نظر مالی تامین باشید و خود را وابسته به فرزندان خود در زمان بازنشستگی نکنید.

سرمایه گذاری و سهامداری در شرکت سهامی نهال جاویدان می تواند بعنوان یکی از گزینه های پیش روی شما باشد تا اینکه هم خودتان در میانسالی با استقلال مالی بازنشسته شوید و هم فرزندانتان در آستانه جوانی دارای استقلال مالی شوند. 

داشتن حس مالکیت سهمی از سهام یک شرکت برای فرزند دلبندتون، هر چقدرم که کم باشه، واقعا یک حس فوق العاده است.

اگر شما صاحب فرزند خردسال هستید، میتونید در شرکت سرمایه گذاری نهال جاویدان برای فرزندانتون روزانه با 1000 تومان سرمایه گذاری کنید.

معادل بهای یک عدد بستنی کیم که معمولا روزانه برای بچه هاتون میخرید!!

ضروری است بدانید کودکان نسبت به بزرگسالان، زمان بیشتری برای رشد دارایی هاشون دارن و چون عجله ای هم برای ثروتمند شدن ندارن، میشه براشون با همین روزانه 1000 تومان یک ستون دارایی بزرگ در آینده ایجاد کرد.

ما معتقد هستیم هر 1000 تومان مثل یک دانه ی درخت میمونه که در بلند مدت میتونه به یک درخت تنومند و پرثمر تبدیل بشه.

آینده مالی فرزندانتون در گرو تصمیم امروز شما است!!! 

آیا دوست دارید فرزندان خردسال شما در 20 سال آینده یک فرد جوان موفق از نظر مالی و ثروتمند شده باشن یا اینکه تازه به فکر بیفتن که کجا برای کارمندی استخدام بشن؟!!

بی شک تصمیم امروز شما میتونه آینده مالی فرزندان شما رو تغییر بده.

 

“تصمیم نهایی با شماست”