راه های ارتباط با ما

آدرس شرکت: قم، شهرک پردیسان، خیابان ایمان، خیابان رشادت، مجتمع شهید بهشتی، بلوک 12، واحد7
کدپستی: 3749138544
ایمیل: info@nj-invest.ir

جانمایی در google maps

راه های ارتباط با ما

آدرس شرکت: قم، شهرک پردیسان، خیابان ایمان، خیابان رشادت،
مجتمع شهید بهشتی، بلوک 12، واحد7
کدپستی: 3749138544
ایمیل: info@nj-invest.ir

جانمایی در google maps