اعضای هیأت مدیره شرکت

سید محسن قاسم پور مرادی

مؤسس و بنیانگذار ، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل 
 

تحصیلات: سطح 3 حوزه، کارشناسی ارشد علوم و معارف اسلامی

تخصص و مهارت ها: سرمایه گذاری و معامله گری در بورس ، تحلیل انواع شرکت ها و بازارهای مالی داخلی و خارجی، مدیریت دارایی و بدهی، بازاریابی و فروش، مشاوره و توسعه کسب و کارها، دیجیتال مارکتینگ، تولید محتوا و نگارش در زمینه مالی و روانشناسی

دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشکده اقتصاد دانشگاه قم 

علی محمد زحمتکش بافقی

عضو هیأت مؤسس و نائب رئیس هیأت مدیره 
 

تحصیلات: سطح دوم حوزه، کارشناسی علوم و معارف اسلامی

تخصص و مهارت ها: سرمایه گذاری و فعالیت در بورس اوراق بهادار

دانش آموخته حوزه علمیه یزد و قم

Untitled12345
Untitled123

آقای میلاد ظهیری

عضو هیأت مؤسس و عضو هیأت مدیره 
 

تحصیلات: کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن

تخصص و مهارت ها: برنامه نویسی، تحلیل و طراحی نرم افزار، مفاهیم مدیریت منابع سازمانی، مفاهیم حسابداری عمومی، کارآفرینی و مفاهیم قانون کار، تولید محتوا

دانش آموخته دانشگاه آزاد قزوین و دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

 

بازرسین شرکت

آقای محمد علی صابری

بازرس اصلی 
 

تحصیلات: سطح عالی حوزه، دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشجوی پزشکی عمومی

تخصص و مهارت ها: مدرس علوم و معارف اسلامی، پژوهشگری در زمینه علوم دینی

دانش آموخته حوزه علمیه قم، دانشگاه کاشان و دانشکده پزشکی اصفهان

آقای محمد مهدی دلیر

بازرس علی البدل 
 

تحصیلات: سطح 3 حوزه، کارشناسی ارشد علوم و معارف اسلامی

تخصص و مهارت ها: پژوهشگری در زمینه علوم و معارف اسلامی

دانش آموخته حوزه علمیه قم

اعضای هیأت مدیره شرکت
photo157491124 (1)
سید محسن قاسم پور مرادی

مؤسس و بنیانگذار ، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

تحصیلات: سطح 3 حوزه، کارشناسی ارشد علوم و معارف اسلامی
تخصص و مهارت ها: سرمایه گذاری و معامله گری در بورس، تحلیل انواع شرکت ها و بازارهای مالی داخلی و خارجی، مدیریت دارایی و بدهی، بازاریابی و فروش، مشاوره و توسعه کسب و کار، دیجیتال مارکتینگ، تولید محتوا و نگارش در زمینه مالی و روانشناسی

دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشکده اقتصاد دانشگاه قم

علی محمد زحمتکش بافقی

عضو هیأت مؤسس و نائب رئیس هیأت مدیره

تحصیلات: سطح دوم حوزه، کارشناسی علوم و معارف اسلامی

تخصص و مهارت ها: سرمایه گذاری و فعالیت در بورس اوراق بهادار

دانش آموخته حوزه علمیه یزد و قم

آقای میلاد ظهیری

عضو هیأت مؤسس و عضو هیأت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات، کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن

تخصص و مهارت ها: برنامه نویسی، تحلیل و طراحی نرم افزار، مفاهیم مدیریت منابع سازمانی، مفاهیم حسابداری عمومی، کارآفرینی و مفاهیم قانون کار، تولید محتوا

دانش آموخته دانشگاه آزاد قزوین و دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

بازرسین شرکت
آقای محمد علی صابری
بازرس اصلی 
 

تحصیلات: سطح عالی حوزه، دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشجوی پزشکی عمومی

تخصص و مهارت ها: مدرس علوم و معارف اسلامی، پژوهشگری در زمینه علوم دینی

دانش آموخته حوزه علمیه قم، دانشگاه کاشان و دانشکده پزشکی اصفهان

آقای محمد مهدی دلیر
بازرس علی البدل 
 

تحصیلات: سطح 3 حوزه، کارشناسی ارشد علوم و معارف اسلامی

تخصص و مهارت ها: پژوهشگری در زمینه علوم و معارف اسلامی

دانش آموخته حوزه علمیه قم