هر توکن سنجا نماینده 1000 سهم از سهام بی نام شرکت سرمایه گذاری نهال جاویدان است
Blockchain platform: WAVES

 
Issue Height: 2297425 
 
Issued at: 23.10.2020, 23:47:36
 
 

Aliases Issuer: Sanjaco or 14008603300

Asset Name: Sanja  
 
Description: The Sanja token is a based encrypted asset on the waves blockchain network, which is supported by shares of Iranian public stock companies.
 
Each Sanja token represents 1 share of the ordinary anonymous shares in the “Nahal javidan capital management group” of private joint stock company.
 
This company is active in the field of investment in large industries and was officially registered on September 7, 2019, with national ID 14008603300 and registration issue 16747 with the registration office of companies and non-commercial institutions, under the supervision of the Iranian property and deeds Registration organization.
 
The announcement of the establishment of this company has been published in the official newspaper of the Islamic Republic of Iran with the issue 21700.
 
For more information, visit www.sanjaco.ir
 
Decimals: 5
 
Reissuable: false
 
Quantity: 100,000,000 Sanja
 
Scripted: false
 

Sponsored Fee: 100 Sanja

Sanja شکلی از دارایی دیجیتال است که در بستر شبکه بلاکچین WAVES ساخته و منتشر شده که هر واحد آن برابر با 1 سهم از سهام بی نام شرکت سهامی خاص “گروه مدیریت سرمایه نهال جاویدان” است که به سهامداران این شرکت، امکان تبادل دارایی سریع، ارزان، ناشناس و در عین حال شفاف را با سایر افراد و سایر دارایی های دیجیتال در بستر شبکه بلاکچین فراهم میکند.

شبکه بلاکچین WAVES یک پلتفرم تبادل دارایی دیجیتال توسعه یافته و امن است که ارز دیجیتال WAVES، ارز اصلی این شبکه بوده و هم اکنون با ارزش بازار حدود 311.49 میلیون دلار، در رتبه 45 بازار قرار داشته و سهم 0.07% از کل بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار دارد.